Stichting Samenwerkende Dienstapotheken Rijnland

De Stichting Samenwerkende Dienstapotheken Rijnland (SSDR) zet zich in voor de regiobrede organisatie van de farmaceutische voorzieningen buiten kantoortijden in Zuid-Holland Noord. Zij doet dit door zelf dienstapotheken te exploiteren en door het vertegenwoordigen van de andere in het werkgebied van de stichting gevestigde apotheken die ook een dienstapotheek functie vervullen.